Werkt KotAntwerpen met wachtlijsten?

Op kotAntwerpen kun je direct contact opnemen met de kot-aanbieder van de kot in Antwerpen en in principe ook direct huren. De kot-aanbieder van de kot in Antwerpen beslist of jij de nieuwe huurder wordt van zijn aangeboden kot in Antwerpen.

De kot-aanbieder van de kot in Antwerpen stelt zelf de eisen aan een huurder voor zijn kot in Antwerpen. Vragen over welke eisen de kot-aanbieder stelt, kun je middels een bericht op kotAntwerpen aan de kot-aanbieder zelf stellen. KotAntwerpen kan je geen antwoord geven op deze vragen.

KotAntwerpen kan je niet met zekerheid vertellen of jij de kot in Antwerpen uiteindelijk mag huren. Er kunnen meerdere huurders op dezelfde kot reageren en de kot-aanbieder beslist wie de nieuwe huurder wordt voor zijn aangeboden kot in Antwerpen

Alle veelgestelde vragen